Εκτύπωση E-mail

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

 

 

Ισολογισμός έτους 2007-08 

Ισολογισμός έτους 2008-09

Ισολογισμός έτους 2009-10

Ισολογισμός έτους 2010-11

Ισολογισμός έτους 2011-12

Ισολογισμός έτους 2012-13

Ισολογισμός έτους 2013-14

Ισολογισμός έτους 2014-15

Ισολογισμός έτους 2015-16

Ισολογισμός έτους 2016-17

Ισολογισμός έτους 2017-18

Ισολογισμός έτους 2018-19

Ισολογισμός έτους 2019-20

Ισολογισμός έτους 2020-21

Ισολογισμός έτους 2021-22