Εκτύπωση E-mail


 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το δίκτυο της Εταιρείας έχει βασιστεί στην ΙΡ τεχνολογία. Έχει αναπτυχθεί με την καλύτερη τεχνογνωσία και χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP και διαδικτύου, τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω προπληρωμένων καρτών, παροχή αριθμοδοτικού φάσματος, παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call-shop), τηλεφωνικού καταλόγου και κοινόχρηστων τηλεφώνων, μισθωμένων γραμμών, VPNs, Ευρυζωνικές προσβάσεις, υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για ολοκληρωμένες λύσεις στον πελάτη.

 

Για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η Εταιρεία έχει κάνει συνεργασίες και διασυνδέσεις με μεγάλους και παγκοσμίως γνωστούς παρόχους σε τέτοιες υπηρεσίες.

 

Η παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Άδειες της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό 07-143.